Procedure voor meldregeling

 

Door één van zijn sterke waarden toe te passen, het luisteren naar, moedigt Adiutum een klimaat van dialoog aan waarin iedereen zich kan uitdrukken en zijn bezorgdheden kan delen.

 

Hoe zichzelf uitdrukken zonder restricties?

 

Adiutum een meldregeling opgezet die openstaat voor alle werknemers van Adiutum, alle dochterondernemingen samen en externe contractanten.

De meldregeling maakt het mogelijk om op vertrouwelijke wijze melding te maken van alle soorten ernstige handelingen of overtredingen die in strijd zijn met de geldende wetgeving en die derhalve een strafbaar en burgerlijk misdrijf zouden kunnen vormen, en meer in het algemeen van elk onethisch gedraging.

De meldregeling kan in alle situaties worden gebruikt, ook wanneer de traditionele manier van melden aan de leidinggevende, directe of indirecte, niet kan worden gebruikt. Het gebruik van de meldregeling is daarom van nature optioneel.

Om de behandeling van de waarschuwing te vergemakkelijken, wordt de klokkenluider aangemoedigd zichzelf te identificeren.

Hoe een alerte communiceren?

 

Via het e-mailadres ethics@adiutum.be – de waarschuwing wordt afgehandeld door de aangewezen ethische correspondent

 

Buy now