Sectoren

Farmaceutische en chemische industrie, Voedingsindustrie,
Automobielindustrie, Energie
Banken en Verzekeringen

De Adiutum professionals hebben meerdere jaren ervaring in de Farmaceutische & Life Sciences industrie. We hebben ervaren mensen in huis die gewoon zijn om te werken in een gereglementeerde omgeving en in sterk gecontroleerde en gedocumenteerde IT-infrastructuren.
Om dynamische business en technologische uitdagingen succesvol te doorstaan, is het cruciaal systemen te implementeren die kritische businessprocessen beheren én automatiseren zoals het voorspellen van de vraag, het plannen van de leveringen, het voorzien van facturatiediensten. De energie- en nutsbedrijven dienen hun industriële expertise te versterken met innovatieve technologieën om een verhoging van hun marktaandeel en een meetbare Return On Investment te bereiken.
De financiële sector met zijn vertakt kantorennetwerk verbonden aan een gemeenschappelijke, centrale infrastructuur is zeer gevoelig voor de veiligheid en de complexiteit van zijn organisatie.
De innovatie is het hart van de ontwikkeling van de chemische industrie. Onderzoekers en andere sleutelfuncties in dit domein hebben nood aan de beste informatie- en communicatietechnologie evenals aan een gebruikersondersteuning op afstand en on site.
De wereld van de voeding- en drankenindustrie evolueert snel. Nieuwe producten, betere fabricagemethoden, nieuwe uitrusting en ingrediënten, nieuwe publiciteits- en distributiekanalen: de digitalisering heeft een grote impact op al deze aspecten.
De kracht van de digitalisering – de grote uitdagingen & de grote valkuilen – verandert dagelijks de business. Alle veranderingen worden ondersteund door uitdagende IT projecten.
Buy now