Sectoren

Farmaceutische en chemische industrie, Voedingsindustrie
Automobielindustrie & Energie
Banken en Verzekeringen

De Adiutum professionals hebben meerdere jaren ervaring in de Farmaceutische & Life Sciences industrie. We hebben ervaren mensen in huis die gewoon zijn om te werken in een gereglementeerde omgeving en in sterk gecontroleerde en gedocumenteerde IT-infrastructuren.
Om dynamische business en technologische uitdagingen succesvol te doorstaan, is het cruciaal systemen te implementeren die kritische businessprocessen beheren en automatiseren zoals het voorspellen van de vraag, het plannen van de leveringen, het voorzien van facturatiediensten. De energiesector dient de industriële expertise te benutten met innovatieve technologie om een verhoging van zijn marktaandeel en een meetbare Return-On-Investment te bereiken.
De financiële sector is zeer gevoelig voor de veiligheid en de complexiteit van de infrastructuur met zijn vertakt kantorennetwerk verbonden aan een gemeenschappelijke, centrale infrastructuur.
De innovatie is het hart van de ontwikkeling van de chemische industrie. De onderzoekers & andere sleutelfuncties in dit domein hebben nood aan de beste informatie en communicatietechnologie evenals een gebruikersondersteuning op afstand en on site.
De wereld van de voedings- en drankensector evolueert snel. Nieuwe producten, betere fabricagemethoden, nieuwe uitrusting en ingrediënten, nieuwe publiciteits- en distributiekanalen: de digitalisering heeft een impact op al deze aspecten. De kracht van de digitalisering – de grote uitdagingen & de grote valkuilen – verandert dagelijks de business. Alle veranderingen worden ondersteund door uitdagende grote IT projecten.
Buy now