Diensten

Lees meer over onze 6 Business Lines

Wij stellen de technische vaardigheden en menselijke kwaliteiten van onze consultants ter beschikking van onze klanten om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun projecten, knowhow aan te reiken en te ondersteunen op technisch en technologisch gebied.

Infrastructuur

De IT-infrastructuur is van oudsher de kernactiviteit van de onderneming en is ook nu nog één van de hoofdactiviteiten van Adiutum. Ons dienstenaanbod bestrijkt alle technische fasen van een infrastructuurproject: van de architectuur en het ontwerp tot aan de uitvoering, de operaties, het onderhoud en de ondersteuning.

De infrastructuur is de basis waarop het volledige IT-systeem van een bedrijf berust. Deze basis wordt vastgesteld naar aanleiding van zeer specifieke behoeften en is van essentieel belang voor het goed functioneren van een bedrijf. Zodra de infrastructuur ingevoerd is, zullen de supportfuncties – die technische en sociale kennis hebben – zorgen voor de follow-up van de gebruikers en voor het behandelen van tegengekomen problemen tot er een oplossing gevonden is.

 • Lijnondersteuning
 • Incident & probleemmanager
 • Databasebeheerder
 • Beheerder
 • Systeem en Netwerk
 • Netwerkingenieur
 • Systeemingenieur
 • Architect

Datawetenschappen

Gegevens zijn tegenwoordig van onschatbare waarde, maar men moet wel weten hoe ze gebruikt kunnen worden. Het invoeren van een beheer strategie van gegevens lijkt tegenwoordig een must om processen te verbeteren en dus succesvoller te zijn.

Met behulp van innovatieve tools en methodes begeleiden onze expert-consultants onze klanten bij het invoeren van een systeem van gegevensbeheer, het ontwerpen van modellen en algoritmes om gegevens te verzamelen, het doen van voorspellingen en het implementeren van aanbevelingen.

 • Data Engineer
 • Data Analyst
 • Data Scientist
 • Data Architect

Projectmanagement

Onze consultants met ervaring in projectbeheer zijn betrokken bij een gedeelte of bij het volledige project. Ze zijn gewend aan uiteenlopende omgevingen en zullen innovatieve ideeën of ideeën uit andere sectoren kunnen aandragen voor het behalen van uw doelstellingen. Onze consultants zijn getraind in methodes voor projectbeheer en zullen zich aan uw omgeving weten aan te passen op het gebied van technologieën, werkmethodes, regelgeving, doelstellingen, planningen, enz. Wij zetten ons in om Projectmanagers te trainen zodat ze polyvalent en technisch zijn en zich kunnen aanpassen aan de werkingswijzen van onze klanten.
 • Projectcoördinator
 • Projectingenieur
 • Projectbeheerder
 • Projectdirecteur
 • Projectmanagement Officer
 • Programmamanager

CSV Validation Systèmes Informatisés

Computer System Validation is van oorsprong een specificiteit van Adiutum en vandaag de dag een waarborg voor onze klanten voor onze nauwkeurigheid en ons aanpassingsvermogen. CSV is cruciaal voor bedrijven die actief zijn in sectoren met een verhoogd risico en dus met sterke reguleringen.

Onze consultants ondersteunen hele grote namen uit de industrie op nauwgezette en professionele wijze nu al meer dan tien jaar om zo te waarborgen dat de gereguleerde systemen (GxP, GMP, …) gedocumenteerd, getest en gecontroleerd worden vanaf het eisenpakket van de gebruiker tot aan de operationele inzetbaarheid ervan.

 • Consultant validation
 • Lead team validation
 • Validatieprojectbeheer

Business Analyse

De Business Analyst is betrokken bij verschillende soorten bedrijven om de IT-beheermethodes te verbeteren op organisatorisch vlak (verdeling van functies en taken, hiërarchie van de verantwoordelijkheidsniveaus, managementmethodes, administratieve procedures, klasseringsysteem van gegevens) en om de doeltreffendheid, de productiviteit en de rentabiliteit van de bedrijfsactiviteiten te verhogen.

Daarbij bestaat zijn missie uit het koppelen van de technische teams met de behoeften van het bedrijf en zijn werknemers.

 • Business Analyst
 • Team leader business analyst
 • Projectmanager Business Analyst

Business Intelligence

Met Business Intelligence, of Bedrijfsintelligentie, worden alle methodes, applicaties en tools bedoeld die het bedrijven mogelijk maken om gegevens te gebruiken in het belang van hun besluitvorming.

Het gaat hierbij om het verzamelen, modelleren en analyseren van (materiële of immateriële) gegevens en het beschikbaar stellen ervan via reportingtools. Zodra het analyseren van de gegevens mogelijk is geworden, kunnen de besluitvorming en de prestaties geoptimaliseerd worden.

 • Business Intelligence Analyst
 • Business Intelligence Leader
 • Business Intelligence Projectmanager