Waarschuwingssysteem

Het luisteren naar de ander is één van de sterke waarden van Adiutum. De onderneming stimuleert de totstandbrenging van een klimaat waarbij ieder zich kan uiten en bezorgdheden ter sprake kan brengen.

Hoe kan ik mij uiten zonder beperkingen?

Adiutum heeft een professioneel waarschuwingssysteem ingevoerd dat beschikbaar is voor alle werknemers van de onderneming, van alle filialen en voor externe medecontractanten.

Met dit waarschuwingssysteem kan op vertrouwelijke wijze melding gedaan worden van alle soorten handelswijzen en ernstige schendingen die in strijd zijn met de geldende wetgeving en die als gevolg daarvan een inbreuk op het strafrecht of civiel recht kunnen vormen, en meer in het algemeen van onethisch gedrag.

Dit waarschuwingssysteem kan gebruikt worden in alle situaties, als de klassieke methode bestaande uit het direct of indirect waarschuwen van zijn chef, bijvoorbeeld niet gebruikt kan worden. Het gebruik van dit systeem is dus per definitie facultatief.

Om de waarschuwing beter te kunnen behandelen, wordt de auteur aangeraden om zijn identiteit bekend te maken.

Hoe kan een waarschuwing gegeven worden?

Via het adres ethics@adiutum.be – de waarschuwing zal behandeld worden door de daartoe aangewezen ethiek-correspondent.