Gegevensbescherming

Inleiding

Wij hechten veel waarde aan het respect van de privacy en van de persoonsgegevens van onze kandidaten, medewerkers en gebruikers van onze websites. Dit privacy beleid is van toepassing op het verzamelen en in een later stadium verwerken van uw persoonsgegevens, die verzameld zijn tijdens het sollicitatieproces of tijdens uw bezoek aan de website van de onderneming.

Persoonsgegevens die door de onderneming verzameld worden

In het kader van onze aanwervingsprocessen en zoektocht naar nieuwe talenten, verzamelt de onderneming alle informatie van de CV van de kandidaat en de gegevens die uitgewisseld zijn per telefoon of tijdens fysieke gesprekken. Omdat wij streven naar juistheid van gegevens, vraagt de onderneming aan de personen die zich in de databank ‘Kandidaten’ bevinden, om hun CV om de twee jaar bij te werken; na deze periode worden alle gegevens met betrekking tot de betreffende persoon door de onderneming gewist.

Over de ‘Cookies’ die wij gebruiken

Onze website gebruikt ‘cookies’ om informatie over uw bezoek aan de website te verzamelen: de gebruikte browsers, gegevens over het websiteverkeer, het aantal gebruikers, de geografische gegevens, de gebruikte besturingssystemen, de gebruikte apparaten (PC, smartphone, tablets, enz.), de website-voorkeuren, de navigatiegeschiedenis, het aantal views van de bezochte pagina’s, het aantal muisklikken op een video, de adressen van websites die voorafgaand bezocht zijn als de internetgebruiker op een partnerlink geklikt heeft (bv.: een publicatie op sociale media heeft de internetgebruiker geleid naar de website van één van onze filialen).

Door deze informatie te verzamelen, kunnen wij de interactiviteit van onze website en diensten verbeteren en tegelijkertijd het gebruik van de website vergemakkelijken.

De afdeling ‘Marketing en Communicatie’ van de onderneming verzamelt met de toestemming die u gegeven heeft bij uw eerste bezoek aan de website, deze gegevens alleen voor marketing- en statistische analyse doeleinden.

De gegevens die door de afdelingen van de onderneming behandeld worden zijn ruwe, geanonimiseerde gegevens. In overeenstemming met de wet worden deze verzamelde gegevens 13 maanden bewaard. Na deze periode zult u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven.

Meer informatie over de cookies, de werking ervan en de middelen om zich ertegen te verzetten (website van de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden – CNIL).

Uw rechten

Overeenkomstig de Verordening n° 2016/679, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek indienen via het adres gdpr.compliance@moongy.group.

Voor elk verzoek om recht op toegang, rectificatie en bezwaar, vragen wij u om een identiteitsbewijs te verstrekken. Als u niet in staat bent om uw identiteit te bewijzen, behouden wij ons het recht voor om te weigeren uw persoonsgegevens te sturen. Wij proberen dergelijke verzoeken te beantwoorden binnen de door de wet vereiste termijn.

Veiligheid

De veiligheid van de verzamelde gegevens is een prioriteit van de onderneming. Wij streven ernaar om de kwaliteit en de integriteit van uw persoonsgegevens te behouden.

Op alle niveaus leggen wij de goede praktijken voor IT-veiligheid ten uitvoer om onze systemen zo goed mogelijk te beschermen. Onze werknemers die uw gegevens behandelen, volgen daarbij trainingen om hen bewust te maken van de regels inzake de beveiliging van persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen via het e-mailadres gdpr.compliance@moongy.group.